Engelsk feature article

Er du på leting etter hjelp til å skrive en engelsk feature article? Da trenger du ikke lete lenger. Her finner du nemlig Studienetts feature article oppskrift, og i tillegg eksempler på sjangertypen.

Hva er en feature article?

Feature article er en oppgavetype i engelsk som forsøker å fortelle om en sak, et sted, en person eller en hendelse på en levende og interessant måte. En feature article har flere likhetstrekk med artikkelen, men skiller seg ut ved at den i større grad er historiefortellende.

Hvordan skrive en feature article?

I en feature article er det vesentlig å fange og opprettholde leserens interesse. Når du skal skrive en feature article i engelsk er det derfor viktig å tenke over:

  • Overskrift og mellomoverskrifter
  • Inndeling av avsnitt
  • Tekstens mottaker

Overskriften er betydningsfull fordi den skal fange mottakernes oppmerksomhet. I en feature article skal det også brukes mellomoverskrifter, siden hoveddelen skal inneholde flere avsnitt. 

I en feature article er det også viktig å være bevisst over hvem du skriver til, og følgende tilpasse språket etter den tiltenkte mottakeren.

Feature article oppskrift

Vi i Studienett ønsker å hjelpe deg ytterligere med din feature article.

Nettopp derfor har vi utviklet en feature article oppskrift, der du får du hjelp til å skrive en feature article.

I oppskriften besvarer vi blant annet spørsmål som:
Hvordan skriver man en feature article?
Hvordan er oppbyggingen av en feature article?
Hva er viktig å ha med i en feature article?

Feature article på eksamen

På eksamen i de ulike engelskfagene kan du bli spurt om å skrive en feature article. Denne skal da ofte relatere seg til emnet du har arbeidet med på forberedelsesdagen, og inngår som en langsvarsoppgave.

Eksempel på feature article

Innen du skal i gang med å skrive en feature article, kan det være lurt å se på et eksempel av sjangertypen. Et godt eksempel på en feature article finner du her.