Engelsk essay

Få hjelp til å skrive et godt engelsk essay! Her har vi samlet en rekke eksempler på essayer i engelsk, som du kan bruke som inspirasjon når du skal i gang med ditt eget essay. I tillegg finner du her Studienetts egen engelsk essay oppskrift.

Hva er et engelsk essay?

Et essay i engelsk er en helhetlig tekst, der du argumenterer, kommenterer og tar stilling til et emne eller en problemstilling. I et essay skal man forsøke å få klarhet i og oversikt over et gitt emne.

Hvordan skrive et engelsk essay?

Et essay består av tre deler:

  • Innledning
  • Hoveddel
  • Avslutning

I essayets innledning skal du presenterer et gitt emne og eventuelle problemstillinger. Innledningen skal vekke leserens interesse. Essayets hoveddel skal bestå av en refleksjon, og skal ha et tydelig fokus og en undersøkende vinkel. Avsluttende skal du oppsummere essayets hovedpunkter og samle trådene.

Engelsk essay oppskrift

For å hjelpe deg med å skrive et utmerket engelsk essay, har Studienett laget en oppskrift som du kan bruke som mal for ditt essay.

Her får du hjelp til essayets oppsett, samt en detaljert beskrivelse av hvordan du kan skrive et engelsk essay.

Oppskriften besvarer blant annet spørsmål som:
Hva er et essay? Hvordan skriver man et essay?
Hvordan er strukturen for et essay? 

Eksempel på engelsk essay

I tillegg til Studienetts engelsk essay oppskrift kan du få masse hjelp ved å se på hvordan andre har løst en essayoppgave.

Et godt eksempel på et engelsk essay finner du her. Essayet er skrevet på engelsk og handler om klimaendringer.

Engelsk essay på eksamen

På eksamen i de ulike engelskfagene kan man kan bli spurt om å skrive et essay. Essayet skal da ofte relatere seg til emnet du har arbeidet med på forberedelsesdagen, og inngår som en langsvarsoppgave.

Bruk Studienetts engelsk essay oppskrift og eksemplene du finner på denne siden som hjelp og inspirasjon til dine eksamensforberedelser, lekser og innleveringer.