Engelsk discussion

Trenger du hjelp til å skrive en diskusjon i Engelsk? Da har du kommet til riktig sted. Her finner du nemlig en rekke eksempler på oppgaver i sjangeren engelsk discussion.

Hva er en diskusjon?

En diskusjonsoppgave er en oppgave der du diskuterer et bestemt tema. Blant annet kan du få i oppgave å diskutere et aktuelt tema, en artikkel eller en sak du engasjerer deg i. En diskusjonsoppgave bygges ofte opp som en argumenterende tekst, der man anvender ulike argumentasjonsformer.

Hvordan skrive en diskusjon?

En diskusjonsoppgave kan bygges opp på denne måten:

  • Innledning
  • Presentasjon
  • Diskusjon
  • Avslutning

I innledningen skal du fange mottakerens interesse. Husk at innledningen skal gi leseren lyst til å lese videre.

Følgende kan du legge frem en presentasjon av diskusjonens tema. Her kan du redegjøre for temaet, og presentere ulike synspunkter.

I selve diskusjonsdelen kan du legge frem ditt eget standpunkt i forbindelse med temaet. Du kan blant annet bruke ulike argumentasjonsformer og språklige og retoriske virkemidler for å fremme holdningen din.

Diskusjonen kan avsluttes ved enten å slå fast standpunktet ditt, eller ved å ha et mer nyansert standpunkt der du ser saken fra flere sider.

Eksempel på diskusjon

Innen du skal i gang med å skrive en diskusjon i engelsk, kan det være nyttig å se hvordan andre har valgt å formulere en diskusjonsoppgave.

Et godt eksempel på en diskusjon skrevet i engelsk finner du her. Denne oppgaven handler om konflikten mellom Nord-Korea og USA, og diskuterer ulike løsninger på konflikten.

Nedenfor finner du en rekke eksempler på diskusjonsoppgaver i Engelsk. Bruk disse som inspirasjon når du skal i gang med å skrive din egen diskusjon!