Engelsk diktanalyse

Få hjelp til å skrive en god engelsk diktanalyse. Når du skal i gang med din egen diktanalyse, kan det være lurt å la deg inspirere av et diktanalyse eksempel.

Nedenfor finner du flere gode eksempler på engelske diktanalyser. Blant disse er Studienetts egne study guides, der du du får utmerket hjelp og inspirasjon til analyse av massevis av engelske dikt.

Studienetts study guides til engelsk diktanalyse

I engelskfagene blir man ofte bedt om å utføre en diktanalyse. Nettopp derfor har Studienett laget en rekke study guides som veileder deg igjennom din diktanalyse i engelsk. Flere av diktene vi tar for oss finner du i lærebøkene dine i engelskfagene.

Bruk våre study guides som inspirasjon når du skal ta fatt på din egen diktanalyse på engelsk.

Hva er en diktanalyse?

I en diktanalyse skal du analysere og tolke et dikt. Å analysere et dikt dreier seg om å undersøke hva som kan være diktets budskap, og i tillegg hvordan budskapet uttrykkes. I diktanalysen er det derfor vesentlig å komme inn på hvordan diktet fremstiller et tema.

Hvordan skrive en diktanalyse?

Når du skal undersøke hva som kan være budskapet og temaet i et dikt,  skal du se nærmere på hvordan disse fremstilles. Da kan du blant annet se nærmere på elementer som:

  • Oppbygging
  • Språklige virkemidler
  • Fortellermåte
  • Karakterer
  • Miljø

På denne siden finner du en rekke eksempler på diktanalyser skrevet på engelsk, som du kan la deg inspirere av.

ære budskapet og temaet i et dikt,  skal du se nærmere på hvordan disse fremstilles. Da kan du blant annet se nærmere på elementer som:

  • Oppbygging
  • Språklige virkemidler
  • Fortellermåte
  • Karakterer
  • Miljø

På denne siden finner du en rekke eksempler på diktanalyser skrevet på engelsk, som du kan la deg inspirere av.