Engelsk bokanmeldelse

Trenger du hjelp til å skrive en engelsk bokanmeldelse? Da er det en god idé å ta en titt på disse eksemplene.

Hva er en bokanmeldelse?

En bokanmeldelse er en beskrivelse, samt en vurdering av en roman du har lest. Vurderingen av en gitt bok er personlig, og skal gi veiledning til andre. Når du skal skrive en bokanmeldelse er det viktig at du har en åpen innstilling, og at du begrunner dine vurderinger. Bokanmeldelsen kan blant annet bestå av en skildring av innholdet og karakterene. Men husk å ikke røp for mye! En bokanmeldelse skal vekke lesernes nysgjerrighet, men ikke avsløre hele handlingen.

Hvordan skrive en bokanmeldelse?

En bok anmeldelse kan inkludere:

  • Fakta om boken
  • Informasjon om forfatteren
  • Kort handlingsreferat
  • Personlig vurdering

Gode eksempler på bokanmeldelser

Hvis du trenger hjelp til å komme i gang med din bokanmeldelse, kan det være nyttig å se et eksempel på hvordan en bokanmeldelse er skrevet.

Denne bokanmeldelsen av ”Vernon God Litle” er et godt eksempel. Se bokanmeldelsen av ”Vernon God Litle” her.

Finn flere eksempler på bokanmeldelser!

På denne siden har vi samlet sammen en rekke eksempler på bokanmeldelser skrevet på engelsk. Bruk disse som inspirasjon når du skal i gang med din egen vurdering av en bok.