Veiledning til muntlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen får du hjelp til muntlig eksamen i engelsk, uavhengig av hvilken læreplan du følger.

Innhold

Først kan du finne en oversikt over muntlig eksamen i engelsk, hvor vi går gjennom de generelle reglene. Deretter gir vi deg tips til hvordan du best kan forberede deg til eksamen, både generelt og i løpet av forberedelsesdagen. Vi viser deg også konkrete eksempler på mulige eksamenstemaer og hvordan du kan disponere stoffet ditt. I neste del kan du få hjelp til å klare deg bra gjennom selve eksaminasjonen, både når det kommer til presentasjonsdelen (hvis du velger å lage en presentasjon) og fagsamtalen.

Hvis du er privatist, har vi en egen seksjon som forteller om de spesielle vilkårene som gjelder for deg når du skal opp til muntlig eksamen.

Avslutningsvis får du en oversikt over nyttige ord og fraser som du kan bruke under eksamen.

Utdrag

Her får du et kort utdrag av veiledningen:

Avgrens temaet ditt

Selv om du har fått utlevert et overordnet tema og/eller en problemstilling i forkant, må du fortsatt vise at du kan lage en selvstendig presentasjon. Her skal du selv velge eventuell problemstilling, og også form og innhold. Dette betyr at du må ha valgt en avgrensning innenfor temaet ditt som nettopp din presentasjon skal handle om.

Når du velger tema for presentasjonen din, kan du selvfølgelig tenke på hva du personlig synes det er spennende å ta tak i. På den måten vil presentasjonen din bli mer engasjerende og overbevisende. Du må imidlertid være oppmerksom på å velge et tema som kan gi deg mulighet til å vise at du mestrer så mange som mulig av kompetansemålene i faget.

Hvis du for eksempel skal opp i samfunnsfaglig engelsk og får diskriminering i USA som tema, kan du med fordel velge et emne som både lar deg vise frem kunnskapen din om historiske og nåtidige forhold i landet, siden begge deler inngår i kompetansemålene for nettopp dette faget. Et eksempel kan være en studie av Black Lives Matter-bevegelsen, der du setter denne i sammenheng med borgerrettighetsbevegelsen på 60-tallet. Samtidig bør du ha i tankene at fagsamtalen i etterkant av presentasjonen din også vil kunne romme spørsmål knyttet til hele temaet, og eventuelt også andre deler av lærestoffet.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Veiledning til muntlig eksamen i engelsk

[8]
Brukernes anmeldelser
  • 22.11.2023
  • 13.06.2023
    Skrevet av Elev på Vg1
  • 06.06.2022
  • 24.11.2021
    Skrevet av Elev på Vg1