Verb

Verbets funksjon

Verb er den viktigste ordklassen i engelsk grammatikk. Hver eneste setning på engelsk inneholder faktisk minst ett verb:

War never changes.

Can you feel the love tonight?

The FBI have been watching you for a long time.

Betydningsmessig er det stor forskjell på verb. Mange vanlige verb angir handlinger (do, run, jump, swim…), men de kan for eksempel også brukes for å beskrive hvordan noe er (be, seem, appear…), eller beskrive hva noen eier (have, own, possess…).   

Verb opptrer primært som verballedd i setninger. Verballeddet er kjernen i en setning og forteller hvilken ‘handling’ eller ‘tilstand’ setningen beskriver. Alle fullstendige setninger inneholder et verballedd.

Noen verballedd består kun av ett enkelt hovedverb:

Liam plays FIFA every day.

am incredibly tired today.

Andre verballedd er sammensatt av flere verb:

have seen her before somewhere.

The cake will be eaten tomorrow.

Sammensatte verballedd er alltid en kombinasjon av et hovedverb + ett eller flere hjelpeverb og/eller et modalverb. Legg også merke til at et sammensatt verballedd godt kan være delt opp, slik at det står andre setningsledd midt i leddet. Dette kan for eksempel være et subjekt eller et adverbialledd:

Why did you do that?

did not see that coming.

Tider og former

I forbindelse med verb er det viktig å kunne skjelne mellom verbets tider og verbets former.

De fleste verb kan bøyes i fem hovedtider på engelsk: Presens (nåtid), preteritum (fortid), presens perfektum, preteritu...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn