Substantiv

Substantivers funksjon

Substantiver betegner navn på for eksempel dyr, planter, ting, fenomener, følelser, begivenheter og begreper:

A dog, a tree, a table, a hurricane, an emotion, an exam, an agreement, etc...

Dette er den desidert mest ordrike ordklassen på engelsk, og hvert eneste år kommer det hundrevis av nye substantiver. For eksempel er e-sport og mansplainer nylige tilføyelser i The Oxford English Dictionary.

Egennavn betraktes normalt som en underkategori av substantiver. Den primære forskjellen er at egennavn er spesifikke navn på helt bestemte ting, og at de normalt skrives med stor forbokstavDet kan du lese mere om her.

Substantiver er en viktig del av språket, fordi vi bruker dem for å referere til alle mulige slags ting, begreper og fenomener i verden omkring oss. Noen substantiver angir noe man helt konkret kan se og føle eller ta på (for eksempel apple, table, car), mens andre er langt mer abstrakte (for eksempel justice, happiness, imagination).

Rent grammatisk er substantiver også ekstremt fleksible, og de kan inngå i de fleste setningsledd:

My father gave his friend a present last week.

Vi har markert de fire substantivene i setningen som inngår, i subjekt, indirekte objekt, direkte objekt og adverbialledd.

I am a rich man and I can make you a rich man too.

Her inngår de to markerte substantivene i subjektspredikativ og objektsprediktativ.

De fleste substantiver kan bøyes i bestemt form og i tall.

Ubestemt og bestemt bøying

Bøying i ubestemt form er enten markert med ubestemt artikkel" target="_top">ubestemt artikkelhvis substantivet er entall, eller uten artikkel hvis substantivet er utellelig eller i flertall:

I own a zebra.

Tellelig substantiv i entall. Her må vi bruke ubestemt artikkel a.

I need money!

Utellelig substantiv. Utellelige substantiver som money kan ikke kombineres med ubestemt artikkel. Du kan lese mer om de utellelige substantivene på neste side.

Hailey is very fascinated with trains.

Tell...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn