Foreløpig subjekt

Hva er foreløpig subjekt?

Når en setning har foreløpig subjekt, står det et ord på subjektets normale plass som ikke rent betydningsmessig er subjektet i setningen. Se for eksempel på disse setningene:

Det er mange mennesker her.

There are many people here.

I begge setninger har vi markert det foreløpige subjektet. Det egentlige subjektet, dvs. mange mennesker/many people, kommer først senere i setningen. Man kan også si at det foreløpige subjektet er en slags ‘stedfortreder’ for det egentlige subjektet.  

På norsk bruker vi ‘det’ som foreløpig subjekt. På engelsk bruker vi enten there eller it som foreløpig subjekt, og reglene blir derfor litt annerledes enn på norsk.

Når bruker man foreløpig subjekt?

Det er særlig nyttig å bruke foreløpig subjekt i setninger der subjektet er usedvanlig langt eller innviklet. Den slags setninger kan n...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn