Ordstilling

Introduksjon til ordstilling

På engelsk er det spesielt viktig å være oppmerksom på hvordan de forskjellige setningsleddene som for eksempel subjekt, verbal og adverbial plasseres i forhold til hverandre. Med et samlet begrep kalles dette for språkets ordstilling.

Engelsk ordstilling avviker fra norsk på spesielt to områder. For det første er rekkefølgen på subjekt (S) og verbal (P) i noen tilfeller annerledes. Engelsk har også andre regler for plassering av adverbialer.

På denne siden kan du lese om ordstilling for subjekt og verbalpå engelsk.

Reglene for plassering av adverbialerer litt mer kompliserte, så disse gjennomgår vi på en egen sideTil sist kan du lese om hvordan foreløpig subjekt fungerer på engelsk. 

Ordinær ordstilling…

...

Engelsk har vanligvis ordinær ordstilling - subjekt før verbal

I de fleste setningene har engelsk ordinær ordstilling, så subjektet kommer før verbal:

Kilroy was here.

We are floating in space.

People do not wear enough hats.

Norsk har imidlertid omvendt ordstilling i mange tilfeller. Derfor gjør ofte nordmenn ordstillingsfeil på engelsk.

Engelsk har generelt ordinær ordstilling etter adverbial  

Hvis en norsk setning starter med et adverbial, får den omvendt ordstilling:

I fjor bodde jeg i USA.

Hver kveld går vi på kino.

Hvis en eng…

...

I noen tilfeller har engelsk omvendt ordstilling

Selv om ordinær ordstilling absolutt er det mest vanlige på engelsk, finnes det likevel en rekke tilfeller der engelsk faktisk har omvendt ordstilling. 

Engelsk har omvendt ordstilling i setninger som starter med et nektende eller innskrenkende adverbial

Når det gjelder regelen om adverbialer ovenfor, finnes det ett lite unntak. Hvis en engelsk setning starter med et adverbial som er nektende eller innskrenkende, får den faktisk omvendt ordstilling:

Never have I ever missed a bus stop because I was too drunk.

Hardly had I arrived at school before my teacher started y…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn