Interjeksjoner (utropsord)

Interjeksjonenes funksjon

Interjeksjoner eller utropsord som vi gjerne også kaller dem, er ord og uttrykk som hiouchhawow og oh no. Disse ordene og uttrykkene inngår typisk nok ikke som del av betydningen i hele setninger, men er i seg selv uttrykk for talerens følelser eller holdninger i forhold til noe.

Interjeksjoner er ofte brukt i muntlig tale, men sjelden i skriftspråk.

Grammatisk sett er interjeksjoner dessuten en unik ordklasse, fordi de stort sett alltid opptrer som innskudd. De er altså vanligvis ikke en del av selve setningens grammatiske struktur, men blir bare skutt inn før, etter eller midt i setningen ved hjelp av komma eller tankestrek:

Ohwow, did he really just say that?

I think my arm’s broken, ouch!

I told him I was an honest man - h

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn