Genitiv

Introduksjon til genitiv

Genitiv (eieform) brukes for å uttrykke at noen eller noe ‘eier’ noe annet - enten i bokstavlig forstand eller i mer overført betydning:

Are you going to Linda’s party this weekend?

The sound of her voice is like music to my ears.

På engelsk kan vi danne genitiv av pronomen og substantiv. På denne siden ser vi på hvordan man danner genitiv for fellesnavn og egennavn av substantiver, da pronomen vanligvis følger litt andre regler. Du kan lese mer om pronomen her.

To slags genitiv - få faste regler

Når vi skal lage genitiv av et substantiv, har vi i utgangspunktet to forskjellige muligheter på engelsk. Disse brukes begge i litt forskjellige situasjoner.

1. Vi kan bruke apostrof-genitiv der vi føyer til apostrof + s til substantivet:

It was down in Old Joe’s barroom.

2. Vi kan bruke of-genitiv der vi bytter om på ordstillingen slik at den/det som ‘eier’ tingen står til sist, og i tillegg setter inn preposisjonen of:

The battery of my laptop is terrible, I need to replace it.

Det er ikke 100% faste regler for når man skal bruke den ene formen fremfor den andre.

Der er likevel en klar tendens til at apostrof-genitiv oftest blir brukt om personer, mens of-genitiv oftest blir brukt om ting eller dyr. Grensen mellom bruken av de to formene er imidlertid svært flytende, og henger også sammen med den språklige stilen i teksten.

For eksempel kan vi godt bytte om på genitivformene i de to eksemplene våre, uten at dette blir grammatisk feil. Den nye utgaven av setningen med Old Joe er imidlertid svært formell, og formuleringen er ganske uvanlig:

It was down in the barroom of Old Joe.

My laptop’s battery is terrible.

Nedenfor kan du lese mer om de to genitivformene, og om i hvilke situasjoner vi typisk bruker dem.

Apostrof-genitiv

Den viktigste regelen for bruk av apostrof-genitiv er enkel: Husk apostrofen!

Å sette – s til uten apostrof er den absolutt mest typiske feilen vi nordmenn gjør på engelsk. I de aller fleste tilfellene har vi nemlig kun bruk for -s og ikke noe annet på norsk:

Leos sykkel var punktert.

Leos bike had a flat tire.

Leo’s bike had a flat tire.

Det er lett å glemme et par apostrofer når du skriver. Du kan likevel være sikker på at ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn