Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts kompendium til engelsk grammatikk.

Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Boken er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Du kan lese kompendiet fra begynnelse til slutt, eller hoppe frem og tilbake i den. Slik finner du akkurat det grammatiske området som du trenger hjelp til. Med søkefunksjonen finner du raskt frem til det du vil slå opp.

Nettboken er inndelt i kapitler der vi gjennomgår ordklassene, og de reglene du møter i forbindelse med de forskjellige ordklassene. Vi bidrar også med hjelp innenfor andre grammatiske områder som er relevante for forståelsen av engelsk grammatikk.

Forklaringene i denne nettboken er alltid ledsaget av eksempler. Slik kan du se hvordan de forskjellige grammatiske reglene og unntakene ser ut i praksis.

Med dette kompendiet får du altså et fyldig oppslagsverk i engelsk grammatikk. Grammatikken vil være god å ha i forbindelse med forberedelsene til heldagsprøver og slutteksamen, eller bare rett og slett hvis du ønsker å bli bedre til å skrive og snakke engelsk.

Utdrag

Under kan du lese et kort utdrag fra veiledningen:

Samsvar i presens (nåtid)

Hvis subjektet i en setning i presens (nåtid) står i 3. person entall, skal verballeddet bøyes i 3. person presens. Dette gjør du ved å legge –s til verballeddet. (Se for øvrig ”staveregler” lengre ned på siden.)

Jill plays tennis.

He loves cake.

His mother works two jobs.

Hvis du er i tvil om et bestemt subjekt er 3. person entall, kan du som en tommelfingerregel vurdere om subjektet kan erstattes med enten he, she eller it. I så fall er det 3. person entall.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Engelsk grammatikk

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 10.11.2020
  • 14.10.2020
    Skrevet av Elev på Vg3