Tolkning, tema og budskap

Novellen tematiserer ulikheten mellom fattig og rik

Novellen «En god Samvittighet» av Alexander Kielland er skrevet på en måte som er ment å sette på spissen de store forskjellene mellom fattig og rik. Den har et kontrastfylt språk, hvor de rike er «fede» eller «fyldige», og de fattige er «tynde», «huløiet» eller «graaagtige». Hos de rike er det åpent og romslig med brede gater, samt ren luft. Hos de fattige er det trangt og presset. Disse motsetningsfylte beskrivelsene er med på å vitne om et delt samfunn med stor ulikhet. 

De rike forstår ikke de fattiges forhold

I tekstens første del virker det som Warden er svært klar over disse ulikhetene og hvor urettferdig det er. Hun setter f.eks. de rikes «unødig stas» opp mot de fattiges nød og kritiserer den store forskjellen. Hun sier til og med at de rike bør gjør hva de kan for å utjevne ulikheten. 

Warden har altså tilsynelatende gode hensikter: Hun har en samvittighet, som hun i begynnelsen lytter til. Imidlertid ødelegger Wardens fordommer og uvitenhet for hennes opprinnelige ønske om å hjelpe: Hun forstår ikke hvorfor de fattige lever som de gjør, og det skaper en stor distanse mellom henne og den fattige familien. F.eks. kan hun på ingen måte forstå hvorfor noen kvinner må tjene penge som prostituerte. 

Budskap: De rike har en tvilsom moral og samvittighet

Der kan virke som novellens budskap er at det ikke holder bare å ville hjelpe de «gode, pene fattige». De rike må forstå at store uli...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn