Personer

Her får du hjelp til å analysere personene i «En god Samvittighet» av Alexander Kielland.

Utdrag

Under kan du lese et utdrag av analysehjelpen vår:

Warden latterliggjøres for sin uvitenhet og naivitet 

Fortelleren bruker humor som virkemiddel i sine skildringer av fru Warden. Hun virker uvitende og naiv, men på en humoristisk måte, som gjør at vi kan le av hennes dumheter. 

F.eks. kaller hun rikdom en prøvelse, hvilket fremstår ganske absurd etter hennes besøk i de fattige områdene:

Hvorledes skulde Mennesker – i den Grad forvorpne kunne hæve sig til en moralsk Høide, der blot nogenlunde kunde svare til de strenge Fordringer. Hvorledes maatte der se ud i disse Elendiges Samvittighed! – og hvorledes skulde de vel kunne modstaa Livets mangehaande Fristelser!

Warden ser her på rikdom som en byrde. Hun mener de fattige ikke ville vært i stand til å bære en slik byrde. De ville falt for alle mulige fristelser og brukt pengene hodeløst.

Warden selv synes at hun kjemper hardt mot rikdommens fristelser. Hun er f.eks. stolt over at hun takket nei til sin ektemanns forslag om å ha en ekstra tjener, en «Groom», som skulle hjelpe henne opp i hestevognen. Dette er et eksempel på en slik «prøvelse» som Warden mener hun lider under. 

Om vi sammenligner med den fattige familien hun nettopp har besøkt, er kontrasten i prøvelser enorm. Et av barna er lam og må bevege seg frem på armene, uten å ha en rullestol til hjelp. Men likevel synes fru Warden at det er rikdommens byrder som er vanskelige å bære – ikke elendigheten og sykdommen. Humoren oppstår her i den absurde mangelen på innlevelse og forståelse som fru Warden utviser. Det virker nesten for utrolig at hun kan ha så liten forståelse for de fattiges barske levevilkår.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn