Forteller og synsvinkel

«En god Samvittighet» har en autoral tredjepersonsforteller med vekslende synsvinkel

Novellen «En god Samvittighet» av Alexander Kielland har det som heter autoral tredjepersonsforteller, som er allvitende. Det vil si at fortelleren står utenfor handlingen. En slik forteller kan veksle mellom et utenfraperspektiv, som referer til hva som skjer, og et mer indre blikk gjennom personene.

Når Warden bærer synsvinkelen, får vi presentert hennes meninger

Når synsvinkelen ligger hos en person i novellen, er det oftest fru Warden som bærer synsvinkelen. Her er et eksempel:

Hvorledes maatte der se ud i disse Elendiges Samvittighed! – og hvorledes skulde de vel kunne modstaa Livets mangehaande Fristelser! 
            Hun vidste selv; hvad Fristelse var! – havde hun ikke en at kjæmpe mod – kanske den farligste af dem alle! – Rigdommen, om hvilken der staar skrevet saa haarde Ord.

Dette er Wardens egne sterke meninger om de ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn