Analyse

På de neste sidene får du hjelp til å analysere «En god Samvittighed». Novellen er skrevet av Alexander Kielland og kom ut i 1880. Den ble utgitt i samlingen Nye Novelletter.

Vi vil fokusere på følgende punkter i analysehjelpen:

Hvis du trenger mer hjelp til å komme i gang med analysen på egen hånd, anbefaler vi at du leser vår generelle veiledning til noveller:

Utdrag

Under kan du lese et utdrag fra analysehjelpen vår:

Fortellekommentarer underbygger det samfunnskritiske budskapet

Enkelte steder bryter fortelleren inn og overtar synsvinkelen selv. Ett av disse stedene er utgreiingen rundt den språklige avstanden mellom Warden og den fattige familiemoren:

Om hver var forblevet i sit Sprog og inden sin Tankegang, vilde disse to Kvinder ikke have forstaaet et Ord af hinanden
            Men da den Fattige altid kjender den Rige saa meget bedre en den Rige kjender den Fattige, saa har denne sidste tilegnet sig et eget Sprog – en egen Tone, som Erfaring har lært ham at bruge, naar det gjælder at blive forstaaet; – det vil sige forstaaet saaledes, at den Rige faar Lyst til at være velgjørende. Nærmere hinanden kunne de aldrig komme. 

Dette Sprog forstod den fattige Kone til fuldkommenhed.

Fortelleren gir her sin egen vurdering av språkforholdene: Det er språklige og tankemessige barrierer som skaper store avstander mellom fru Warden og den fattige moren. Men den fattige forstår den rike bedre enn motsatt. Derfor kan den fattige kone bytte om til et eget, tilpasset språk når hun vil gjøre seg forstått av den rike, så den rike skal få lyst til å hjelpe den fattige. 

Fortellerkommentaren uttrykker en samfunnskritikk. Selv om disse to kvinnene lever i samme by, er den kulturelle og språklige avstanden så stor at de nesten ikke har noe til felles. Fortelleren setter her fingeren på et viktig samfunnsproblem: Økonomiske forskjeller skaper et delt samfunn, og kun den fattige har en viss kald, beregnende forståelse av den rike, men motsatt vei har den rike ingen anelse om den fattiges språk eller hverdagsliv. Denne avstanden skaper splittelse i samfunnet og gjør det vanskelig å endre på ulikheten.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn