[2]

Eksempeloppgave Kjemi 2 Vår 2023

Våren 2023 skal elever gjennomføre eksamen i kjemi 2 etter ny læreplan. 

Her får du vårt løsningsforslag til eksempeloppgaver i kjemi 2 etter ny læreplan.

 

 

Her ser du et utdrag av besvarelsen på spørsmål 8c:

Forslag 2 om tilsetning av en CH3COOH/CH3COO- buffer er det best egnede forslaget. pKa for CH3COOH finnes i Vedlegg 1 (om Syrekonstanter) til 4,76. Bufferområdet for denne bufferen er dermed følgende intervall: 

Dette bufferområdet er helt klart et surt miljø (som ønsket), uten å bli for ekstremt. Produsentene har antakelig kjennskap til en eller annen optimal pH-verdi for elektrolysen. Fordelen ved å benytte en buffer er at man kan fastholde elektrolysen ved denne optimale pH-verdien.

Forslag 1 er ikke optimalt. En NH4Cl-løsning kan ganske visst fastholde elektrolysen i et surt miljø (siden NH4+ er en syre), men siden det ikke er snakk om en buffer, kan pH variere en del under elektrolysen, og det er nok ikke hensiktsmessig, siden man normalt foretrekker stabile forsøksbetingelser. Andre kritikkpunkter kan være dannelse av ubehagelige gasser som NH3 og Cl2

NH4+-ionet inngår i en syre-base-reaksjon med OH-:

NH3 er ikke sunn å innånde i store mengder.

Det opplyses at Zn2+(aq) reduseres til Zn(s) ved hjelp av elektrolyse. Siden det er en hydrolyse, må det også være et atom som oksideres. Vi får ikke opplyst hvilket atom som oksideres, men det kan i den forbindelse være et problem at NH4Cl inneholder Cl-. Cl- kan nemlig oksideres til Cl2:

Cl2 er selv i små mengder særdeles farlig å innånde. Cl2 ble for eksempel anvendt som krigsgass under første verdenskrig.

Forslag 3 er ..

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Eksempeloppgave Kjemi 2 Vår 2023

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 29.04.2023
    Skrevet av Elev på Vg3
    Veldig godt forklart, men finner ikke selve oppgavesettet. Skulle ønske formuleringen på spørsmålene også var med, eller informasjon om hvor man kan finne det:)
  • 21.04.2023
    Skrevet av Elev på Vg3