Spansk nivå III eksamen torsdag 17. november 2016 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Høst 2016

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Spansk nivå III eksamen torsdag 17. november 2016 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Høst 2016.

Opgaver


Eksamenskode: PSP5053