Spansk nivå II eksamen onsdag 16. november 2016 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Høst 2016

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Spansk nivå II eksamen onsdag 16. november 2016 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Høst 2016.

Opgaver


Eksamenskode: FSP5095/PSP5051/FSP5098