Spansk nivå III eksamen tirsdag 24. mai 2016 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Vår 2016

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Spansk nivå III eksamen tirsdag 24. mai 2016 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Vår 2016.

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3a

Oppgave 3b

Oppgave 3c


Eksamenskode: PSP5053