Spansk nivå II eksamen mandag 23. mai 2016 på Vgs - Studieforberedende og Privatist - Vår 2016

Her kan du finne hjelp til eksamensoppgavene fra Spansk nivå II eksamen mandag 23. mai 2016 på Vgs - Studieforberedende og Privatist - Vår 2016.

Oppgave 1: ¿Cuál es el trabajo de tus sueños?

Oppgave 2: ELRUBIUS

Oppgave 3: Video om norske ungdommer

Oppgave 4a: Perseguir un sueño

Oppgave 4b: La vida frente a la pantalla.

Oppgave 4c: Examen


Eksamenskode: FSP5095/PSP5051