Spansk nivå III eksamen november 2012 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Høst 2012

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Spansk nivå III eksamen november 2012 på Vgs - Idrettsfag, Vgs - Musikk, dans og drama, Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Høst 2012.

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3


Eksamenskode: PSP5053