Politikk og menneskerettigheter eksamen onsdag 1. juni 2016 på Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Vår 2016

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Politikk og menneskerettigheter eksamen onsdag 1. juni 2016 på Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Vår 2016.

Oppgaver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.


Eksamenskode: SAM3020