Politikk og menneskerettigheter eksamen november 2010 på Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Internasjonaliserings og globaliserings påvirkning på politiske beslutningsprosesser - Høst 2010

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Politikk og menneskerettigheter eksamen november 2010 på Vgs - Studiespesialisering, Privatist og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Internasjonaliserings og globaliserings påvirkning på politiske beslutningsprosesser - Høst 2010.

Oppgave


Eksamenskode: SAM3020