Norsk eksamen november 2008 på Norsk

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Norsk eksamen november 2008 på Norsk.

1. Essay eller debattinnlegg om ”Ungdommens virkelighet”

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

2. Kåseri om hvorfor vi bygger og skaper

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

3. Alfred Hauge ”Perlemorstrand”

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

4. ”Et mediemord” av Kristin Spitznogle

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

5. Kåseri: Hvor viktig er vårt ytre

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

6. ”Virtuell røyndom for folket”

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.


Eksamenskode: VG4001