Norsk eksamen november 2008 på Norsk

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Norsk eksamen november 2008 på Norsk.

1. ”Selma” og ”Jenter”

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

2. ”Når dialekt blir maktspråk” av Åsta Øvregaard

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

3. ”Olav døyr” fra ”Soga om Olav den heilage” av Snorre Sturluson

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

4. Nynorsk og bokmål

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

5. Endringer i media og i kommunikasjonsformene mellom mennesker siden 1800-tallet

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.


Eksamenskode: VG4000