Norsk eksamen mai 2008 på Norsk

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Norsk eksamen mai 2008 på Norsk.

1. Artikkel eller essay: Er alltid demokratiet best?

2. Kåseri om hersketeknikker

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

3. Essay om ensretting i vår tid

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

4. Artikkel om minoritetenes stilling i Norge

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

5. Artikkel: Er vold et samfunnsproblem i Norge i dag?

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

6. Artikkel om ungdom og Internet

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.


Eksamenskode: VG 4001