Norsk eksamen mai 2008 på Norsk

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Norsk eksamen mai 2008 på Norsk.

1. Analyse av "Blant alle lande" og "Fedreland"

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

2. ”Den som ikkje et” av Tormod Haugland

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

3. Artikkel om Ivar Aasens arbeid for et nytt norsk språk

4. Artikkel om hvordan film og/eller litteratur i nyere tid benytter trekk fra folkeeventyrene

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

5. “Samfunnets støtter” av Shabana Rehman


Eksamenskode: VG4000