Norsk Vg3 eksamen mai 2008 på Norsk

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Norsk Vg3 eksamen mai 2008 på Norsk.

1. Artikkel eller et essay om hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i litteratur og bildekunst i perioden 1800-1870

2. "Norske nordmenn og Språkrådet"

3. Essay eller kåseri om hva det vil si å være norsk

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.