Norsk Vg3 eksamen mai 2008 på Norsk

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Norsk Vg3 eksamen mai 2008 på Norsk.

Del A. "Ord om å holde ut"

1. Essay eller kåseri om språklig rasisme.

2. "Om språkleg rasisme i Noreg"

3. Novelle om kulturmøter og kulturkonflikter

4. ”Flerspråklighet, kelnere og makt”


Eksamenskode: FS1545