Norsk Vg3 eksamen mai 2008 på Norsk

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Norsk Vg3 eksamen mai 2008 på Norsk.

1. Det moderne prosjektet

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

2. Ferdaminne frå sommaren 1860

3. Tolk og sammenlign ”Byen”av Sigbjørn Obstfelder og ”Storbynatt”av Rudolf Nilsen.

4. Telemarksjenter

5. Tolk diktet ”Jeg er født 1954”av Risten Sokki og bildet Telemarksjenter av Rolf Groven

6. Språkpolitikken i Norge på 1900-tallet

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.


Eksamenskode: FS1544