Kjemi 2 eksamen januar 2013 på Privatist, Vgs - Studiespesialisering og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Kjemien stemmer 2 kjemi 2 : studiebok

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Kjemi 2 eksamen januar 2013 på Privatist, Vgs - Studiespesialisering og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Kjemien stemmer 2 kjemi 2 : studiebok.

2.1 Bufferkapasitet

2.2 Alkalinitet i vann

2.3 Bufferevnen hos NYCO fruktsalt

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

3.1 Forbrenningsreaksjoner

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

3.2 En spontan redoksreaksjon

3.3 Redokspar av halogener

3.4 Hydrogenperoksidinnholdet i en apotekvare

3.5 Naturlige antioksidanter i fruktsaft

4.1 Forprøver på salter

4.2 Påvisning av anioner

4.3 Påvisning av kationer

4.4 Analyse av ukjente salter

4.5 Analyse av metaller og legeringer

4.6 Redokstitrering: bestemmelse av HClO i svømmebasseng

4.7 Redokstitrering: bestemmelse av svoveldioksid i hvitvin

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

4.8 Fellingstitrering: bestemmelse av kloridkonsentrasjonen i Bris

4.9 Kolorimetrisk bestemmelse av nitritt i vann på flere måter

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

4.10 Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

5.1 Forprøver på kjente organiske forbindelser

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

5.2 Påvisningsreaksjoner for stoffgrupper

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

5.3 Påvisning av alkoholer med kromsyre

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

5.4 Analyse av ukjente organiske forbindelser

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

5.5 Oksidasjonsreaksjon: fra propan-1-ol til propanal

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

5.6 Oksidasjonsreaksjon: fra benzylalkohol til benzosyre

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

5.7 Eliminasjonsreaksjon: fra sykloheksanol til sykloheksen

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

6.1 Tynnsjiktskromotografi av “grønnfarge” fra blader

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

7.1 Påvisning av de energigivende næringstoffene i melkepulver

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

7.2 Undersøkelse av stoffer i melk og myse

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

8.1 Enzymet katalase

8.2 Proteaser i ananas og kiwi

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

8.3 Enzymet pepsin og pH

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

8.4 Klorofyll

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

9.1 Spenningsrekke og reduksjonspotensialer

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

9.2 Elektrolyse av natriumjodidløsning

9.3 Undersøkelse av korrosjon med «rustindikator»

9.4 Knallgass

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

9.5 Fra elektrolysecelle til oppladbart batteri

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

10.1 Identifikasjon av noen vanlige plaster

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

10.2 Nanopartikler av gull

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.


Eksamenskode: ISBN: 9788202403508