Kjemi 2 eksamen onsdag 2. juni 2010 på Privatist, Vgs - Studiespesialisering og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Vår 2010

Her kan du se besvarelser av eksamensoppgaver fra Kjemi 2 eksamen onsdag 2. juni 2010 på Privatist, Vgs - Studiespesialisering og Vgs - Studiespec. m. formgivningsfag - Vår 2010.

Del 1

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Del 2


Eksamenskode: REA3012