Biologi 2 eksamen fredag 27. mai 2016 på Privatist og Vgs - Studieforberedende - Vår 2016

Her kan du finne hjelp til eksamensoppgavene fra Biologi 2 eksamen fredag 27. mai 2016 på Privatist og Vgs - Studieforberedende - Vår 2016.

Del 1

Det finnes ingen besvarelser til denne eksamensoppgaven.

Oppgave 3. Alger

Oppgave 4. Lusern

Oppgave 5. HIV-viruset


Eksamenskode: REA3002-V2016