Eksamensoppgaver

Her finner du hjelp til tidligere eksamensoppgaver fra videregående skole. Sitter du med en eksamensoppgave fra tidligere år, finner du hjelp til å besvare oppgaven på best mulig måte her. Mange eksamensoppgaver har en tilhørende Studienetts oppgavehjelp, som er produsert av en lærer i faget.

Finn eksamensoppgaver ut fra fag

Under faget kan du se eksamensoppgaver fra ulike år.

Slik bruker du eksempelbesvarelsene til å forbedre deg

Når du sitter med en eksamensoppgave i f.eks. matematikk eller fysikk, lager du først din egen besvarelse av oppgaven. Deretter kan du sjekke Studienetts besvarelse av eksamensoppgaven, og se om du har svart riktig. På den måten kan du lære av dine feil og bli riktig god før eksamen i faget.

Oppgavehjelp til eksamensoppgaver

På Studienett utarbeider vi oppgavehjelp til en lang rekke eksamensoppgaver i f.eks. engelsk og norsk. Oppgavehjelpen er den mest målrettede hjelpen du finner til din eksamensoppgave, fordi oppgavehjelpen veileder deg i å lage din analyse, tolkning, diskusjon osv. av nettopp den teksten eller det emnet du sitter med.