Tysk eksamen

Få hjelp med eksamensforberedelsen i tysk! Studienett hjelper deg på veien mot en god karakter på eksamen. 

Nøkkelen til en god karakter på eksamen i tysk, er å bruke forberedelsestiden riktig. Spesielt i fremmedspråk som tysk der du kan komme opp i både muntlig og skriftlig eksamen.  

Tysk skriftlig eksamen

Hvis du skal ha skriftlig eksamen i tysk, skal du opp til en vanlig skriftlig eksamen. Da har du 5 timer på å besvare ulike oppgaver, noen korte og noen lange. Her må du selvfølgelig klare deg uten Google Translate eller lignende hjelpemidler. Derfor er det viktig å kunne bruke en ordbok ordentlig. 

En tysk skriftlig eksamen består av ulike oppgavetyper:

  • Det er en oppgave basert på forståelse. Der skal man lese en tysk tekst og svare på spørsmålene på norsk. 
  • Deretter er det 2-3 oppgaver hvor du skal skrive på tysk. Disse varierer, men det pleier å være 1 eller 2 spørsmål. Dermed skal du skrive 2 lengre tekster. Du kan selv velge hvilken tekst som skal være lengst. 

På Studienett finner du en rekke eksempelbesvarelser fra tidligere eksamensoppgaver. Les gjennom noen oppgaver så du ser hva du kan vente deg på eksamen. 

Sørg for å være godt forberedt til din tysk skriftlig eksamen ved å øve på oppgavene våre, og bruk de gode eksamensbesvarelsene som mal under din eksamen. 

Tysk muntlig eksamen

Har du blitt trukket ut i tysk muntlig eksamen, er kravene litt annerledes fra skriftlig eksamen. I skriftlig eksamen er grammatikken i sentrum, mens du får brukt tysk i en mer praktisk sammenheng på en muntlig eksamen. 

Etter du har blitt trukket til tysk muntlig eksamen, så møter du med de andre som har blitt trukket, samt læreren din. Læreren skal forklare dere hvordan eksamen kommer til å foregå. 24 timer før eksamen får du utdelt et tema eller en problemstilling, som du skal forberede en presentasjon til. Presentasjonen din skal vare i ca. 10 minutter, og er utgangspunkt for den følgende fagsamtalen på ca. 20 minutter.

Når du så kommer til eksamen, presenterer du først oppgaven din. Etterpå vil eksaminator stille deg noen spørsmål til presentasjonen, og resten av pensum. Dette er for å teste deg i spontan samtale, og for å teste din forståelse. Derfor er det viktig å kunne sin presentasjon og oppgave ut og inn, samt tenke litt over hvilke spørsmål som kan komme til emnet du presenterer.

Grammatikk er selvfølgelig viktig i muntlig eksamen også, men det blir lagt mer vekt på ordforråd og hvorvidt du klarer å uttrykke deg korrekt. 

For å hjelpe deg til en god muntlig eksamen har vi tidligere eksamensbesvarelser fra muntlige eksamen i tysk. Her kan du se hvordan elever har gått frem mot sin eksamen, samt hva de har gjort godt og mindre godt. Vi kan også hjelpe deg med hvordan man lager en god presentasjon. Her gir vi tips til vanlige feil, og råd til hvordan den kan bli enda bedre. 

Læremål til tysk skriftlig og muntlig eksamen

Beskrive og vurdere innhold i teksterSe eksempel
Bruke hjelpemidler godtSe eksempel
Sammenligne kultur og språk i Tyskland og NorgeSe eksempel
Forstå innhold og detaljer i tekstSe eksempel
Skrive med godt ordforråd og språkstrukturSe eksempel
Tilpasse språket situasjonen (formelt og uformelt)Se eksempel
Skrive om en opplevelse med tysk kulturSe eksempel

Disse læremålene er det sensor kommer til å rette etter under både skriftlig og muntlig eksamen. Da foregår karaktergivningen omtrent som dette :

  • Oppfyller du alle kravene i høy grad kan det bety en karakter mellom 5 og 6. 
  • Hvis du oppfyller punktene til en viss grad kan det bety en karakter mellom 3 og 4. 
  • Hvis du såvidt oppfyller punktene tilsvarer det en 2
  • Hvis du ikke oppfyller punktene blir det 1. 

Det er derfor lurt å forholde seg til punktene når du forbereder deg til eksamen, så du ser hvor du stiller sterkt og hvor du eventuelt stiller svakt. Hvis du ser at det er et av læremålene du ikke kjenner noe særlig til i det hele tatt, så bør du legge ekstra vekt på det. 

Her på Studienett ligger det en rekke tidligere eksamensbesvarelser. Bruk disse oppgavene og besvarelsene til å øve deg på eksamen, og bruk gode eksamensbesvarelser som mal. Forbered deg i forhold til læremålene og hold hodet kaldt, så ligger du godt an til din eksamen i tysk.