Vanlige spørsmål og oppgavetyper

Eksamensoppgavene du vil møte vil være utformet slik at de prøver kompetansen din i følge kompetansemålene, men den vil ikke nødvendigvis inneholde temaer fra alle områdene i læreplanen.

Du vil normalt få 2-3 oppgaver som du skal løse, og de vil stort sett være utformet som kompetansemålene...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn