Spansk eksamen

Studienett kan hjelpe deg med eksamensforberedelsen i spansk. Det er viktig å være forberedt på både muntlig og skriftlig eksamen, når det kan være du må ha begge.

Spansk eksamen er enten muntlig eller skriftlig, med mindre du er privatist og skal ha begge. 

Spansk skriftlig eksamen

Hvis du trekker spansk skriftlig eksamen har du 5 timer på å besvare ulike oppgaver. Da har du i utgangspunktet ingen andre hjelpemidler enn deg selv og ordbok. Derfor er det viktig at du har kontroll på rettskrivningen, og at du er klar over hva som kreves for å få en god karakter. 

En spansk skriftlig eksamen består av ulike deler: 

  • Det er en oppgave basert på forståelse. Der skal man lese en spansk tekst og svare på spørsmålene på norsk.
  • Deretter er det 2-3 oppgaver der du skal skrive spansk. Disse varierer, men det pleier å være 1 eller 2 spørsmål. Dermed skal du skrive 2 lengre tekster. Her kan du selv velge hvilken tekst som skal være lengst.

Studienett tilbyr flere kvalitetssikrede, tidligere eksamensbesvarelser som du kan lese og øve deg på. Her kan du se hva du kan vente deg av oppgaver, og hva som kreves av en god besvarelse. 

Forbered deg ordentlig til spansk skriftlig eksamen med oppgavene som ligger her ute, og forhold deg til gode eksamensbesvarelser for å ha et godt oppsett på din eksamen.

Spansk muntlig eksamen

Skal du ha spansk muntlig eksamen er kravene annerledes fra spansk skriftlig eksamen. Da har du 24 timer til å forberede din presentasjon. 48 timer før får du vite om du blir trukket til eksamen, og 24 timer før eksamenen får du utdelt et tema eller problemstilling som du skal forberede deg på.

Når du så kommer til eksamen skal du presentere din oppgave. Etterpå vil eksaminator stille deg spørsmål til din presentasjon. Det kan også bli stilt spørsmål relatert til resten av pensum. Målet med spørsmålene er å teste deg i spontan samtale. 

Til spansk muntlig eksamen kreves det god grammatisk forståelse, men uttale og flyt er også viktig. Derfor er det viktig å forberede din presentasjon godt, samt tenke over hvilke spørsmål som kan komme til ditt tema. 

Med vår hjelp kan du se tekster fra tidligere muntlige eksamener i spansk. I tillegg kan vi hjelpe deg med hvordan man setter opp en god presentasjon. Her gir vi tips til vanlige feil, og hva man må passe godt på.