Skriftlig eksamen

Få hjelp til skriftlig eksamen med Studienett! Her kan du finne veiledning og tips som du kan bruke til skriftlig eksamen på Vgs.

Vi har flere veiledninger som gir deg spesifikke råd om skriftlig eksamen i ulike fag. Med disse veiledningene kan du få hjelp til forberedelsene før eksamen og til selve eksamensdagen. Med en god forberedelse er sjansene for en god karakter mye større. 

Her kan du få oversikt over hvordan du skriver ulike typer oppgaver på eksamen som f.eks. essay og artikkel eller hvordan du løser typiske oppgaver i matematikk. Du får en oversikt over hva som ofte prøves på eksamen, hvordan du kan være effektiv med forberedelsene og hvordan du kan holde tidsplanen på eksamensdagen. 

Kom igang med forberedelsene, få oversikt over pensum og få en godt resultat på dine skriftlige eksamener med våre veiledninger. 

Skriftlig eksamensforberedelse i ditt fag

Tips til forberedelser

Før skriftlig eksamen er det viktig å få oversikt over faget og kunnskapene dine. Skriftlig eksamen er ofte nervepirrende fordi du har kort tid på å vise hva du kan. Derfor er det viktig at du er godt forberedt. Når du forbereder deg kan det være lurt å:

  • Se gjennom notater og oppgaver fra hele året. 
  • Ta utganspunkt i tilbakemeldinger du har fått for å se hva du må øve på.
  • Samle hjelpemidler som er lov å ha med på din eksamen som er relevante. 
  • Øve deg på gamle eksamensoppgaver, gjerne med samme tidsramme og vilkår som på eksamen.

Tips til selve eksamen

På selve eksamensdagen er det viktig å være fokusert og effektiv for å kunne prestere så godt som mulig. Her er noen råd som kan hjelpe deg på eksamen:

  • Les oppgavene grundig før du løser dem.
  • Lag en tidsplan, slik at du har oversikt over at du kan rekke alt.
  • Skal du skrive en lengre oppgave, så sett opp en disposisjon for innholdet.
  • Les gjennom besvarelsen din i etterkant for å se at du har svart på det oppgaven ber om.
  • Bruk hjelpemidlene du har med om det er nødvendig.
  • Hvis du får jernteppe kan du kikke på de andre oppgavene eller ta deg en liten pause og tenke på noe annet i noen minutter.