Økonomi og ledelse eksamen

Studienett hjelper deg med forberedelsen til eksamen i økonomi og ledelse i 2017! I økonomi og ledelse kan man komme opp i enten skriftlig eller muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen i økonomi og ledelse

Når du har blitt trukket til skriftlig eksamen i økonomi og ledelse, skal du opp til en 5 timers skriftlig eksamen. Her skal du svare på en rekke oppgaver, der du må henvise til teorier og modeller. I tillegg kan du bli bedt om å tegne og forklare grafer, samt kalkulere nåverdi og internrente. 

Det vil si at det ikke bare er skriving og forklaring av konsepter, men at du blir nødt å gjøre en del utregning i tillegg. Derfor er det viktig at du også forbereder deg på regneoppgaver i forberedelsesperioden. 

På studienett ligger det en rekke ulike typer oppgaver. Vi har mange kvalitetssikrede eksamensbesvarelser, i tillegg til flere caseoppgaver og eksempler på oppgaver fra læreboka. 

Disse eksemplene og oppgavene kan du øve deg på, og du kan se hva som kreves av en god eksamensbesvarelse. Sørg for at du har et godt oppsett og får med de mest sentrale emnene. 

Muntlig-praktisk eksamen i økonomi og ledelse

Muntlig eksamen i økonomi og ledelse blir utarbeidet og sensurert lokalt. Det vil si at eksamen kan variere litt fra skole til skole. Til muntlig-praktisk eksamen har du 24-timers forberedelsestid.

Kom deg fortere gjennom pensum med sammendrag! Studienett har flere sammendrag over de ulike kapitlene, se et eksempel her!

Du får vite om du blir trukket ut til muntlig-praktisk eksamen i økonomi og ledelse 48 timer før eksamen. 24 timer før eksamen får du utdelt et tema eller en problemstilling som du skal forberede en presentasjon til.

I første del av eksamen skal du presentere foredraget ditt som du har forberedt. Denne delen skal ta ca. 10 minutter. Andre del av eksamen er en faglig samtale mellom deg og eksaminator. Den faglige samtalen skal ta utgangspunkt i presentasjonen din og pensum. Del 2 kan også bestå av et praktisk innslag, der du kan bli spurt om å løse en oppgave, eller besvare et spørsmål.

Til samtalen og presentasjonen er det lurt å ha begrepene på plass, derfor har Studienett en rekke lister over begreper.

I forberedelsestiden anbefaler vi derfor at du bruker våre eksempler og oppgaver, samt tidligere eksamener for å få med deg hovedmaterialet. I tillegg anbefaler vi at du leser læremålene, slik at du er sikker på at du kan det eksaminator kan spørre om. 

Slik foregår en muntlig eksamen

 1. 48 timer før eksamen: Trekking av fag
 2. 24 timer før eksamen: Utdeling av tema/problemstilling. Forberedelsedel
 3. Eksamen: Presentasjon av tema/problemstilling, ca. 10 min.
 4. Eksamen: Fagsamtale/praktisk innslag, ca. 20-35 min.
 5. Karakter

Læremål i økonomi og ledelse

Disse punktene vil sensor og eksaminator til å forholde seg til under både skriftlig og muntlig eksamen. Derfor er det lurt at du leser i forhold til læremålene, og sørger for at du kan hovedpunktene. 

Hvis du kan besvare spørsmålene og legge til litt relevant tilleggsinformasjon burde det ikke være noe problem å gå for en sekser!

Bedrift og samfunn: 

 • Drøfte og forklare rundt bedrifters samfunnsansvar
 • Forskjeller på bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi
 • Drøfte interessegrupper og interessekonflikter ved bedrifters mål
 • Greie ut om konsekvenser av økonomisk globalisering

Markedstilpasning og produksjonsplanlegging:

 • Drøfte problemstillinger ved hjelp av teorier og modeller
 • Forklare om ulike kostnadstyper
 • Forklare forhold som påvirker etterspørsel og forklare sammenheng mellom priselastitet og grenseinntekt
 • Bestemme optimal markedstilpasning og tilpasse til endringer
 • Forklare prisdifferensiering og relaterte strategier
 • Utføre dekningspunktanalyser og vurdere tallstørrelser
 • Vurdere valg av produkter ved begrensert produksjon
 • Utføre investeringsanalyser og vurdere konsekvenser
 • Budsjettere kapital for investeringer
 • Greie ut om ulike konkurranse- og markedsforhold
 • Beregne finansieringskostnader og begrunne valg av alternativer

Organisasjon og ledelse

 • Forklare ledelse og hvilke effekter ulike typer ledelse har
 • Utarbeide en god organisasjonsplan
 • Hvordan forbedre endringsberedskap gjennom kompetanseutvikling og organisasjonslæring
 • Forklare en bedrifts utfordringer med ulike kulturer
 • Greie ut om krav til HMS-arbeid og kjennetegn på et godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø