Nynorsk eksamen

En eksamen i nynorsk er en skriftlig eksamen som blir trukket. De som har bokmål til hovedmål, skal ha nynorsk til eksamen i sidemål, og omvendt. Denne siden er til deg som skal opp i nynorsk og stresser litt. 

Eksamen i nynorsk er noe som flere elever gruer seg til. Det er viktig å huske på at en nynorsk eksamen er akkurat det samme som en norsk eksamen, bortsett fra at du må bruke litt ekstra tid på nynorsk språk og grammatikk. 

Den eneste måten å få en god karakter på eksamen i nynorsk, er å gå over hele teksten i detalj noen ganger og rette verb, adjektiv og substantiv. Det er fort gjort å gjøre småfeil på eksamen, når du har mye å gjøre og bare 5 timer på deg. Derfor er det viktig at du roer ned et par hakk og tar deg god tid når du skal lese gjennom, samt at du leser gjennom et par ganger før du leverer inn.

Er du lur finner du også frem tidligere tentamener du har hatt i nynorsk, og ser hvilke feil du pleier å gjøre. Det er en god måte å luke ut irriterende småfeil som kan påvirke karakteren din negativt. Dine tidligere tentamener er lov å ta med på eksamen, eventuelt kan du skrive en liste over typiske feil du gjør. 

For å hjelpe deg på veien til en god karakter i nynorsk, har vi skrevet en guide til nynorsk grammatikk. Denne hjelper deg å få grammatikken korrekt og gir deg en enkel oversikt over vanlige feil. Les gjennom guiden i forberedelsesperioden så du får en oppfriskning på generelle regler, og ta guiden med til eksamen så du er bombesikker på grammatikken. 

Les deg opp på vår guide til nynorsk før eksamen, og bruk oppskriftene våre på ulike kreative tekster og sakprosa. Vi har også en veiledning for skriftlig norsk eksamen, som hjelper deg både før og under eksamen. Sørg for at du utnytter forberedelsestiden maksimalt med veiledningen, og få hjelp til struktur, tidsbruk og hjelpemidler under eksamen.

Legger du ut med en god tekst og har lest gjennom nynorsk-guiden vår på forhånd, er det ikke noe problem for deg å skrive feilfri nynorsk og sikte mot en god karakter på eksamen. 

Dette bør du kunne

Fordi sidemål bare er en språklig variasjon av norskfaget, retter sensor tekstene etter samme punkter innholdsmessig, men det legges større vekt på korrekt grammatikk. 

Skriver du en tekst som oppfyller de relevante punktene og har du styr på nynorsken, burde det ikke være noen som hindrer deg i å få en god karakter på eksamen i nynorsk!

Skriftlig kommunikasjon

 1. Orientere seg i store mengder tekst av ulik vanskelighetsgrad og sortere ut relevant informasjon
 2. Lese et utvalg av samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan de språklig og tematisk forholder seg til vår tid
 3. Bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensik, struktur og argumentasjon.
 4. Uttrykke seg med et presist og bredt ordforråd og mestre språklige formkrav
 5. Skrive kreative, informative og resonnerende tekster, tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål
 6. Bruke kilder på en kritisk måte samt beherske digital kildehenvisning

Språk, litteratur og kultur

 1. Greie ut om særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over hva som kan påvirke utviklingen av talemål
 2. Fortelle om norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til idag
 3. Gjøre rede for for trekk ved samisk språk og kultur, samt konsekvensene av norsk språk og fornorskingspolitikk
 4. Greie ut om viktige likheter og ulikheter mellom de nordiske språkene
 5. Presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster
 6. Tolke og vurdere avanserte sammensatte tekster
 7. Analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til idag, og sette dem i en kulturhistorisk sammenheng
 8. Bruke begrep fra retorikken til å analysere og vurdere ulike typer sakprosa