Under eksamen

Selve eksamen i Norsk skriftlig varer i 5 timer. Du skal skrive én kortsvarsoppgave og én langsvarsoppgave. Her hjelper vi deg i gang.

Du kan bruke alle hjelpemidler på skriftlig eksamen, med unntak av åbent internett, mobiltelefon og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Bruk hjelpemidlene på en fornuftig måte. Ikke ta med alt for mange bøker, hefter og notater.

Disponering av tiden

Sett av god tid til å lese tekstvedleggene og oppgaveformuleringene før du begynner på selve oppgaven. Før du begynner å skrive skal du være helt sikker på at du vet hva du blir bedt om å gjøre. Det er lett å overse momenter som skal være med hvis man ikke studerer oppgaveformuleringen og oppgavekommentaren grundig.

Husk å disponere tiden. Gjør et grundig forarbeid og sett av tid til å lese korrektur til slutt. Da unngår du slurvefeil. En tidsplan kan være:

Kortsvar: ca. 40 min.

  1. Forberedelse av kortsvaret: ca. 15 min. (lesing av oppgave og tekstvedlegg + notering)
  2. Skriving: ca. 20 min.
  3. Korrektur og ferdigstilling: ca. 5 min.

Langsvar: ca. 4 timer og 20 min.

  1. Valg av oppgave: ca. 5 min.
  2. Forberedelse av oppgaven: ca. 45min. - 1 time (lesing av tekstvedlegg + notering).
  3. Skriving: ca. 3 timer.
  4. Korrektur og ferdigstilling: ca. 15 min.

Gjennomlesn...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn