Tolkning

En litterær tolkning handler om å analysere og forstå en eller flere tekster. Tekstene er skjønnlitterære, dvs. handler om oppdiktede forhold. 

Som regel vil det stå «Tolk novellen/diktet/romanuddraget/osv.» i oppgaveformuleringen, når du skal tolke en skjønnlitterær tekst. Du vil alltid måtte komme inn på både form og innhold, dvs. tekstens oppbygning og handling/stemning. Noen ganger vil du dessuten få vite at du skal analysere noen bestemte litterære virkemidler i teksten, f.eks. symboler.

Les vår oppskrift på Tolkning: 

Tolkning

Her får du hjelp til å skrive oppgaven Tolk i norskfaget. Vi forteller deg hvordan du kan bygge opp tolkningen din og viser deg et eksempel på denne oppgavetypen. Tolkning er en viktig oppgavesjanger som ofte inngår i settene til slutteksamen, og også ved terminprøver eller heldagsprøver i norsk på vgs.

Forskjellen på retorisk analyse/tolkning og litterær tolkning
 

I både retoriske analyser/tolkninger og litterære tolkninger skal du analysere tekster.

Du avgjør om du skal skrive en retorisk analyse eller en litterær tolkning ved å ta en titt på oppgaveformuleringens nøyaktige ord og de tekstvedleggene som følger med oppgaven: 

Ber oppgaveformuleringen deg om å analysere en tekst, er det som regel en retorisk analyse. Står det noe om retoriske virkemidler eller appellformer, er det helt sikkert en retorisk analyse. Tekstene til retorisk analyse er alltid sakprosa. Det vil si at at de handler om virkelige forhold. Det kan f.eks. være et debattinnlegg, en nyhetsartikkel eller en reklame.

Ber oppgaveformuleringen deg om å tolke, er det som regel en litterær tolkning. Tekstene til litterær tolkning er alltid skjønnlitteratur. Det vil si at de handler om fiktive (oppdiktede) forhold. Det kan f.eks. være et dikt, en novelle eller et romanutdrag.