Sammenligning

En litterær sammenligning skal undersøke og sammenligne to eller flere tekster. Tekstene kan f.eks. være korte romanutdrag, dikt, sangtekster eller noveller. I oppgaveformuleringen vil det ofte stå «Tolk og sammenlign …» eller bare «Sammenlign …», når du skal gjøre en litterær sammenligning. 

Merk at du også kan sammenligne tekster i retoriske analyser.

Du finner hjelp til å skrive en sammenligningsoppgave her: 

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

Forskjellen på retorisk analyse og litterær sammenligning
 

I både retoriske analyser og litterære sammenligninger skal du analysere og noen ganger sammenligne tekster.

Du avgjør om du skal skrive en retorisk analyse eller en litterær sammenligning ved å ta en titt på oppgaveformuleringens nøyaktige ord og de tekstvedleggene som følger med oppgaven: 

Ber oppgaveformuleringen deg om å analysere og sammenligne flere tekster, er det som regel en retorisk analyse. Står det noe om retoriske virkemidler eller appellformer, er det helt sikkert en retorisk analyse. Tekstene til retorisk analyse er alltid sakprosa. Det vil si at at de handler om virkelige forhold. Det kan f.eks. være et debattinnlegg, en nyhetsartikkel eller en reklame.

Ber oppgaveformuleringen deg om å tolke og sammenligne, er det som regel en litterær sammenligning. Tekstene til litterær sammenligning er alltid skjønnlitteratur. Det vil si at de handler om fiktive (oppdiktede) forhold. Det kan f.eks. være et dikt, en novelle eller et romanutdrag.