Retorisk analyse

En retorisk analyse/tolkning beskriver de retoriske virkemidlene som er brukt i sakprosatekster, og deres virkning. Noen tekster inneholder bare tekst som du skal analysere. Andre inneholder også bilder og andre grafiske elementer. Slike tekster heter sammensatte tekster.

Oppgaveformuleringer som kan bety at du skal skrive en retorisk analyse, kan f.eks. være «Analyser den sammensatte teksten …», «Analyser og sammenlign …» og «Sammenlign de to tekstene. Bruk begreper fra retorikken …». 

Noen ganger skal du dessuten gjøre f.eks. en refleksjon eller vurdering på bakgrunn av din retoriske analyse.

Du finner hjelp til å skrive en retorisk analyse her:

Retorisk analyse

I dette kompendiet kan du lese om retorisk analyse. Vi har bygget kompendiet opp så vi tar med de elementene du typisk vil ha bruk for å komme inn på i en retorisk analyse - uansett om analysen din skal foretas skriftlig eller presenteres muntlig.

Se evt. også vår hjelp til analyse av sammensatte tekster.

Forskjellen på retorisk analyse og litterær tolkning/sammenligning
 

I både retoriske analyser og litterære tolkninger/sammenligninger skal du analysere og noen ganger sammenligne tekster.

Du avgjør om du skal skrive en retorisk analyse eller en litterær tolkning/sammenligning ved å ta en titt på oppgaveformuleringens nøyaktige ord og de tekstvedleggene som følger med oppgaven: 

Ber oppgaveformuleringen deg om å analysere en tekst, er det som regel en retorisk analyse. Står det noe om retoriske virkemidler eller appellformer, er det helt sikkert en retorisk analyse. Tekstene til retorisk analyse er alltid sakprosa. Det vil si at at de handler om virkelige forhold. Det kan f.eks. være et debattinnlegg, en nyhetsartikkel eller en reklame.

Ber oppgaveformuleringen deg om å tolke eller tolke og sammenligne, er det som regel en litterær tolkning eller en litterær sammenligning. Tekstene til litterær tolkning/sammenligning er alltid skjønnlitteratur. Det vil si at de handler om fiktive (oppdiktede) forhold. Det kan f.eks. være et dikt, en novelle eller et romanutdrag.