Fagartikkel

En fagartikkel er en tekst som undersøker og formidler et faglig emne på en strukturert måte. Oppgaveformuleringen vil som regel si helt tydelig hvis du skal skrive en fagartikkel, f.eks. «Skriv en fagartikkel der du gjør rede for … og drøfter …». 

Du finner hjelp til å skrive en fagartikkel her: