Essay

Et essay er en oppgavetype der du utforsker og reflekterer over et bestemt emne ut fra en eller flere tekster. Tekstene kan både være sakprosa og skjønnlitteratur. Som oftest vil oppgaveformuleringen si det helt tydelig hvis du kan skrive et essay, f.eks. «Skriv et essay der du utforsker og reflekterer over …».

Du finner hjelp til å skrive essay her:

Essay | Oppskrift

Å skrive et essay i norsk trenger ikke være så veldig vanskelig. Hvis du bare vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, kan du fort komme til å mestre denne sjangeren og oppgavetypen. Essayet er normalt en populær oppgavetype i norskfaget og du kan ofte støte på dem på tentamener, skrivedager og eksamen i norsk.