Eksempel

Her finner du et utdrag av siden med eksempler på langsvar. Under viser vi til flere eksempler på langsvar.

Utdrag av eksempel på langsvar (retorisk analyse)

...

Ajkic styrker hovedbudskapet sitt ved å vise hvor mye han selv lytter. Han har reist landet rundt og hørt folks forskjellige bekymringer. Dermed viser han at det er mulig å lytte. Det er ikke et uoppnåelig ideal han argumenterer for i kronikken. Det er mulig å være lyttende, både når problemene virker små og store. At han selv går foran for å skape den forandringen han ønsker å se i samfunnsdebatten, styrker i høy grad hans etos. Han ber ikke andre om at gjøre noe han ikke gjør selv. På den måten oppløfter han seg selv til en slags rollemodell, hvis adferd man bør følge. På den ene siden styrker denne opphøyelsen hans etos fordi den understreker at han er et godt menneske. På den andre siden vil noen mottakere kanskje mene at han virker for selvtilfreds med sin egen innsats. For å balansere det selvbildet Ajkic tegner i kronikken, snakker han derfor seg selv ned helt til slutt:

Jeg skal ikke påstå at jeg nå sitter med alle løsninger. På hvordan vi skal redde kloden, velferdsstaten og integreringen samtidig som vi bekjemper terrorisme.

Ved å snakke ned sine egne evner forkaster Ajkic et eventuelt motargument. Han påpeker at han ikke er ekspert i alle temaene som fyller samfunnsdebatten. Han vet ikke noe om klima eller terror. Han vet noe om å lytte, og det er derfor dette han skriver om. På denne måten styrker forkastelsen også argumentasjonen hans.

Overordnet sett er kronikkens argumentasjon altså båret av Ajkics appell til etos. Hovedbudskapet støttes av hans personlige erfaringer...

Flere eksempler

Her har vi satt opp en liste med noen eksempler på langsvar:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn