Langsvar

I langsvaret skal du skrive en lengere oppgave om en eller flere tekster. Tekstene kan både være skjønnlitteratur eller sakprosa. Langsvarsoppgaven bør typisk være mellom 800-1200 ord.

I langsvaret ditt kan du velge mellom tre mulige oppgaver, hvorav du skal velge én. Du finner hjelp til sjangrene du kan møte i langsvaret herunder. Du finner også en side med eksempler på langsvarsoppgaver: 

Utdrag

Under finner du et utdrag av avsnittet om langsvarstyperne retorisk analyse og litterær tolkning:

Forskjellen på retorisk analyse og litterær tolkning

En retorisk analyse analyserer de retoriske virkemidlene som er brukt i sakprosatekster, og deres virkning. En litterær tolkning handler om å analysere og forstå en eller flere skjønlitterære tekster. I både retoriske analyser og litterære tolkninger skal du altså analysere tekster. 

Du avgjør om du skal skrive en retorisk analyse eller en litterær tolkning ved å ta en titt på oppgaveformuleringens nøyaktige ord og de tekstvedleggene som følger med oppgaven: 

Ber oppgaveformuleringen deg om å analysere en tekst, er det som regel en retorisk analyse. Står det noe om retoriske virkemidler eller appellformer, er det helt sikkert en retorisk analyse. Tekstene til retorisk analyse er alltid sakprosa. Det vil si at at de handler om virkelige forhold. Det kan f.eks. være et debattinnlegg, en nyhetsartikkel eller en reklame.

Ber oppgaveformuleringen deg om å tolke, er det som regel en litterær tolkning. Tekstene til litterær tolkning er alltid skjønnlitteratur. Det vil si at de handler om fiktive (oppdiktede) forhold. Det kan f.eks. være et dikt, en novelle eller et romanutdrag.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn